Zasady egzaminacyjne IOGKF

Ogólne zasady egzaminacyjne ustalone przez IOGKF przy zdawaniu na stopnie uczniowskie i mistrzowskie:

  1. Każdy kandydat musi być aktualnym członkiem IOGKF.
  2. Przed egzaminem uczeń musi uiścić opłatę członkowską i wypełnić formularz zgłoszeniowy.
  3. Kandydaci na stopnie dan muszą uiścić opłatę egzaminacyjną oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy.
  4. W przypadku, gdy kandydat na stopień dan nie zda egzaminu, należy mu się zwrot opłaty za egzamin.
  5. Egzaminy na stopnie dan muszą być zgłoszone w Honbu dojo.

Warunki, jakie musi spełniać kandydat zdający na wyższy stopień:

Stopień (kyu) Minimalna ilość treningów od ostatniego egzaminu (trening średnio dwa razy w tygodniu po 2 godz.) Wymagany wiek
10 16
9 20
8 24
7 30
6 35
5 35
4 40
3 45
2 45
1 50
Shodan 2 lata 18 lat
Nidan 2 lata 20 lat
Sandan 3 lata 23 lata
Yondan 4 lata 27 lat
Godan 5 lat 32 lata
Rokudan 6 lat 38 lat
Nanadan 7 lat 45 lat

Program wymagań egzaminacyjnych na stopnie kyu

10 KYU
Podstawy technik nr 1 (postawy ciała, podstawowe uderzenia, bloki, kopnięcia, pozycje z uderzeniami)
9 KYU
Podstawy technik nr 1,2 (postawy ciała, podstawowe uderzenia, bloki, kopnięcia, pozycje z uderzeniami)
Kata Geksai Dai Ichi
Kumite San Dan Gi, Kihon Ippon Kumite
Makiwara (przy użyciu ochraniaczy) gyaku-zuki, mae-geri, mawashi-geri
20 pompek
8 KYU
Podstawy technik nr 1,2 (postawy ciała, podstawowe uderzenia, bloki, kopnięcia, pozycje z uderzeniami)
Kata Geksai Dai Ichi, Geksai Dai Ni
Kumite San Dan Gi, Kihon Ippon Kumite
Makiwara (przy użyciu ochraniaczy) gyaku-zuki, mae-geri, mawashi-geri
30 pompek
7 KYU
Podstawy technik nr 1,2,3 (postawy ciała, podstawowe uderzenia, bloki, kopnięcia, pozycje z uderzeniami)
Kata Geksai Dai Ichi, Geksai Dai Ni
Kumite San Dan Gi, Kihon Ippon Kumite, Kakie
Makiwara (przy użyciu ochraniaczy) gyaku-zuki, oi-zuki, uraken-uchi, mae-geri, mawashi-geri, ushiro-geri
40 pompek
6 KYU
Podstawy technik nr 1,2,3(postawy ciał, podstawowe uderzenia, bloki, kopnięcia, pozycje z uderzeniami)
Kata Geksai Dai Ichi, Geksai Dai Ni
Kumite San Dan Gi, Kihon Ippon Kumite, Kakie, Jiyu kumite
Makiwara (przy użyciu ochraniaczy) gyaku-zuki, oi-zuki, kizami-zuki, ura-uchi, hiji-uchi, uraken-uchi,mae-geri, mawashi-geri, ushiro-geri
40 pompek
5 KYU
Podstawy technik nr 1,2,3,4 (postawy ciała, podstawowe uderzenia, bloki, kopnięcia, pozycje z uderzeniami)
Kata Geksai Dai Ichi, Geksai Dai Ni, Saifa
Kumite :San Dan Gi, Kihon Ippon Kumite, Gekisai Dai Ichi Bunkai, Kakie, Jiyu kumite
Makiwara (przy użyciu ochraniaczy) gyaku-zuki, oi-zuki, kizami-zuki, ura-uchi, hiji-uchi, uraken-uchi, mae-geri, mawashi-geri, ushiro-geri, yoko-geri
40 pompek
4 KYU
Podstawy technik nr 1,2,3,4 (postawy ciała, podstawowe uderzenia, bloki, kopnięcia, pozycje z uderzeniami)
Kata: Geksai Dai Ichi, Geksai Dai Ni, Saifa, Seiyunchin, Sanchin
Kumite :San Dan Gi, Kihon Ippon Kumite, Gekisai Dai Ni Bunkai, Kakie, Jiyu kumite
Makiwara (przy użyciu ochraniaczy) gyaku-zuki, oi-zuki, kizami-zuki, ura-uchi, furi-zuki, hiji-uchi, hiza-geri, uraken-uchi, mae-geri, mawashi-geri, ushiro-geri, yoko-geri
Kopnięcia, uderzenia pięścią, kombinacje uderzeń
50 pompek
3 KYU
Podstawy technik nr 1,2,3,4 (postawy ciała, podstawowe uderzenia, bloki, kopnięcia, pozycje z uderzeniami)
Kata: Geksai Dai Ichi, Geksai Dai Ni, Saifa, Seiyunchin, Sanchin
Kumite :San Dan Gi, Kihon Ippon Kumite, Saifa Bunkai,Yakusoku Kumite nr 1, Kakie, Jiyu kumite
Makiwara (przy użyciu ochraniaczy) gyaku-zuki, oi-zuki, kizami-zuki, ura-uchi, furi-zuki, hiji-uchi, hiza-geri, uraken-uchi, mae-geri, mawashi-geri, ushiro-geri, yoko-geri
Kopnięcia, uderzenia pięścią, kombinacje uderzeń
60 pompek
2 KYU
Podstawy technik nr 1,2,3,4,5 (postawy ciała, podstawowe uderzenia, bloki, kopnięcia, pozycje z uderzeniami)
Kata: Geksai Dai Ichi, Geksai Dai Ni, Saifa, Seiyunchin, Shisochin, Sanchin
Kumite :San Dan Gi, Kihon Ippon Kumite, Seiyunchin Bunkai,Yakusoku Kumite nr 2, Kakie, Jiyu kumite
Makiwara (przy użyciu ochraniaczy) gyaku-zuki, oi-zuki, kizami-zuki, ura-uchi, furi-zuki, hiji-uchi, hiza-geri, uraken-uchi, mae-geri, mawashi-geri, ushiro-geri, yoko-geri
Kopnięcia, uderzenia pięścią, kombinacje uderzeń
60 pompek
1 KYU
Podstawy technik nr 1,2,3,4,5 (postawy ciała, podstawowe uderzenia, bloki, kopnięcia, pozycje z uderzeniami)
Kata: Geksai Dai Ichi, Geksai Dai Ni, Saifa, Seiyunchin, Shisochin, Sanchin
Kumite:San Dan Gi, Kihon Ippon Kumite, Seiyunchin Bunkai,Yakusoku Kumite nr 3, Kakie, Jiyu kumite
Makiwara (przy użyciu ochraniaczy) gyaku-zuki, oi-zuki, kizami-zuki, ura-uchi, furi-zuki, hiji-uchi, hiza-geri, uraken-uchi, mae-geri, mawashi-geri, ushiro-geri, yoko-geri, ushiro mawashi-geri
Kopnięcia, uderzenia pięścią, kombinacje uderzeń
70 pompek

Opłaty za egzamin

Dorośli
10-4 kyu 80 zł
3 kyu 100 zł
2 kyu 120 zł
1 kyu 150 zł
Dzieci
10-4 kyu 80 zł
3 kyu 100 zł
2 kyu 120 zł
1 kyu 150 zł