O federacji

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz statutu.
Należymy do międzynarodowej organizacji IOGKF (International Okinawan Goju-Ryu Karate-Do Federation)
z siedzibą w Kanadzie, na czele której stoi Master Morio Higaonna Sensei (10 Dan).
IOGKF powstała w 1979 r. podczas pierwszego międzynarodowego Gasshuku w Anglii.

Sensei Morio Higaonna

  • [Zdjęcie: Morio Higaonna #1]
  • [Zdjęcie: Morio Higaonna #2]
  • [Zdjęcie: Morio Higaonna #3]

Urodził się 25 grudnia 1938 r. W wieku 14 lat zaczął uprawiać karate Shorin-ryu. Uzupełniał swoje treningi poprzez ćwiczenia na makiwarze. Jego uderzenia stały się później słynne na cały świat. W wieku 16 lat zaczął trenować goju-ryu w ogrodowym dojo Chojuna Miyagi. Jego nauczycielami byli Eiichi Miyazato i An’ichi Miyagi.

[Zdjęcie: An'ichi Miyagi #1]
An’ichi Miyagi
[Zdjęcie: An'ichi Miyagi #2]
An’ichi Miyagi

W 1960 r. wyjechał do Tokio, gdzie przez 21 lat uczył karate. Od 1970 r. zaczął podróżować po świecie. W 1979 r został wybrany na przewodniczącego oraz głównego instruktora IOGKF. W 1980 r. Morio Higaonna poślubił amerykańską studentkę. Rok później wyjechał z nią na Okinawę, wtedy też urodził się jego syn. W 1987 r. przeniósł się wraz ze swoją rodziną do USA. Otworzył tam Instytut Karate Tradycyjnego (Światowa Kwatera Główna IOGKF). Jest autorem czterotomowego dzieła „Traditional Karate-Do Okinawa Goju-Ryu”.

„[…] należy pamiętać, że trening fizyczny jest jedynie przejściem do mistrzostwa umysłu. Dlatego właśnie poprzez trening musisz dążyć do osiągnięcia prawdziwej pokory. Jeśli do niej nie dojdziesz, wtedy jest bardzo trudno lub będzie nawet niemożliwe, aby wznieść się ponad czystą fizyczność, ponieważ twój umysł będzie zawsze zachmurzony przez myśli dotyczące rzeczy materialnych, dumę czy pogardę dla innych oraz podobnie negatywne uczucia.
Dobre karate czyni dobrych ludzi i dlatego czuję się odpowiedzialny za to, aby trenować najciężej jak potrafię, by przekazać moją wiedzę w możliwie najczystszej formie . Jeśli nie trenujesz ciężko, nie powinieneś uczyć.” 

Sensei Morio Higaonna

We Wrocławiu, w dojo przy ul. Żeromskiego 75a, treningi prowadzi Sensei Adam Litwiński (5 Dan). Stopnie mistrzowskie shodan i nidan zdobył u Sensei George Andrews. Na trzeci dan zdał na Okinawie przed Morio Higaonna Sensei.

Adam Litwiński posiada legitymację instruktora karate Goju-Ryu nr 12181/I/S/2002 r. przyznaną przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Każdy z ćwiczących posiada legitymację IOGKF, która jest wiernie przetłumaczoną kopią dokumentu funkcjonującego na świecie.
Certyfikaty otrzymywane przez zdających na stopnie są również wzorowane na certyfikatach IOGKF.
Dokumenty, o których mowa wyżej oraz opłacana indywidualnie roczna składka członkowska są warunkami przynależności do IOGKF.