Objaśnienie symboli i napisów

[Obrazek: Znak Kenkon]Symbol Goju-Ryu jest znakiem „Kenkon” przedstawiającym niebo i ziemię ( Ken — niebo, Kon — ziemia).
Określa on harmonię panującą między miękkością a twardością w naturze, oznacza równowagę między ziemią i niebem.

[Obrazek: Objaśnienie napisu Goju-Ryu Karate Do]

[Obrazek: Objaśnienie napisu Goju-Ryu]