Gasshuku in Poland 2024

 

Zapraszamy na Gasshuku in Polan !!!

 

Adres Gasshuku:

Hotel Gem (Sala Wielofunkcyjna)

ul. Mianowskiego 2b, 51-605 Wrocław

 
Program/schedule:
 
Sobota/Saturday 10.02.2024:
9.00 – 10.30 – Dzieci/Kids
9.00 – 15.00 – Czarne pasy/Black Belts
9.00 – 15.00 – KYU
15.30 – 17.00 – Egzaminy na dan/Dan Grading
18.30 – SAYONARA w Afrykarium Zoo Wrocław!!!
 
Niedziela/Sunday 11.02.2024
8.00 – Morsowanie z ogniskiem/winter swimming with a bonfire!!!
10.00 – 11.30 – Dzieci/Kids
10.00 – 15.00 – Czarne pasy/Black Belts
10.00 – 15.00 – KYU
 
Ponadto oferujemy bezpłatny nocleg w naszym dojo przy ul. Żeromskiego 75A./
We offer free accommodation in our dojo at Żeromskiego Street 75A.
 
Koszty/Costs:
70 EUR – dorośli/Adults
30 EUR – dzieci/Kids
15 EUR – Sayonara ze zwiedzaniem Afrykarium/Sayonara with a visit to the Africarium
bezpłatnie – nocleg w dojo/free – accommodation in our dojo
bezpłatnie – morsowanie z ogniskiem/free – winter swimming with a bonfire
 
Rejestracja/Registration:
teem27b@gmail.com
lub/or:
e-rejestracja/e-registration
 
 

Archiwum